Ring nu på 88 626 422 !
.. og få et gratis og uforpligtende tilbud.


Miljøvenligpakning
Du er her: CSR politik

CSR Politik for Xpress Tryk ApSSiden Xpress Tryk startede har kongstanken været at vi ikke ønsker at tjene på andres lidelser, eller via rovdrift på naturen. Vi ønsker derimod at opbygge en virksomhed der agere ansvarsbevidst i forhold til den verden vi lever i og de mennesker vi kommer til at berøre direkte og indirekte.

For os betyder det at vi allerede fra start af, udvalgte vores leverandører nøje efter hvilke krav de stillede til deres fabrikker samt kontrollen af disse.

Vores CSR politik betyder også at vi, dengang som nu, ikke kan tilbyde ekstremt billige varer af tilfældig oprindelse opkøbt via f.eks. konkurser. Dette undlader vi, da vi ikke har nogen mulig måde at kontrollere hvordan disse varer er fremstillet. Til gengæld har vi fået opbygget en størrelse og et ry, der gør at vi kan sælge anerkendte mærker, der er produceret under gode forhold, til priser der ofte ligger en del under alm. markedsniveau.

Ved specialproduceret ordre direkte i Østen (og andre steder i verden) benyttes kun fabrikker der overholder vores CSR politik. Skulle en fabrik bryde CSR politikken, vil vi øjeblikket stoppe samarbejdet. Dette gælder også selvom der er planlagte ordre, der vil koste os mere at håndtere andre steder.

Her en liste med et udsnit af de betingelser vores samarbejdspartnere i hele verden skal opfylde:

 1. Der skal være religionsfrihed for de ansatte og sikkerhed for at ingen bliver forfulgte
 2. Der skal være frit fagforeningsvalg
 3. Løn og arbejdstider skal overholde det gældende lands love
 4. Der skal være pauser i løbet af arbejdsdagen
 5. Der skal være ordentlige sanitære forhold som må benyttes efter behov, også uden for pauserne
 6. Ingen mennesker må komme i direkte kontakt med farlige kemikalier, hverken ved berøring eller indånding. Der skal være en forsvarlig og sikker omgang med disse.
 7. Der må ikke benyttes slave- tvangs- eller børnearbejdere på noget tidspunkt i processen
 8. Producenten skal være villig til at der kommer uanmeldte kontrolbesøg, uanset hvor tit disse måtte forekomme og hvor længe kontrollanterne opholder sig på produktionsstedet/stederne.
 9. Der skal være taget højde for de ansattes sikkerhed i produktionslokalerne
 10. Indkvarteringsforholdene skal være af ordentlig standard, hvis de ansatte er indkvarteret i kortere eller længere tid
 11. Ansatte må ikke straffes fysisk, psykisk eller økonomisk, hvis der sker menneskelige fejl
 12. Fabrikken skal forsøge at genbruge så meget som muligt af de rester der bliver tilovers ved produktionen
 13. Vandet der bruges under produktionen, skal genbruges så vidt det er muligt
 14. Evt. spildevand skal renses effektivt og efter gældende EU standarder inden det ledes ud i naturen. Dette gælder uanset hvor i verden fabrikken ligger.
Til trods for vores mange tiltag, opnår vi alligevel at have konkurrencedygtige priser, ved at forhandle gode kontrakter og storkøbsaftaler hjem med CSR bevidste leverandører.

Broderi

Broderi foregår ved hjælp af de mest moderne maskiner, der bl.a. sikrer at ansatte ikke kan komme til skade ved at betjene disse.
Al tråd der bliver brugt til brodering, er uden nogen form for giftstoffer og de er klar til at indgå i en Øko-Tex certificering (www.okotex.dk).

Tekstiltryk

Vi arbejder konstant på at optimere vores tekstiltryk i forhold til effektiviteten og minimere påvirkningen i forhold til naturen. Vores tekstiltrykkeri er f.eks. så fri for giftstoffer, at højgravide kan arbejde der uden nogen risiko. Evt. trykordre på kundernes eget tøj indstilles øjeblikkeligt, hvis vi kan se/lugte at dette udskiller giftstoffer. I 2016 arbejder vi på at få indført rensekar som i større grad kan genbruge vandet. Dette er ikke en ny teknik, men næsten alle typer rensekar har et ekstremt højt energiforbrug og så er vi lige vidt, da problemet bare er flyttet fra vandforbrug til energiforbrug. De rensekar vi arbejder på at få sat ind i vores produktion genbruger samme mængde vand som traditionelle rensekar, men med en teknik så der bruges meget lidt energi. På den måde spares der både på vandforbruget og energiforbruget. Vores håb er at rensesystemet er opsat og virker optimalt senest i løbet 2.-3. kvartal 2016.

Vi følger udviklingen af maskiner og tryktekniker meget nøje, således vi kan se når der bliver udviklet maskiner/arbejdsgange som letter arbejdsmiljøet og belastningen af naturen.

OBS! Fra 1. januar 2016 overgår vi til 100% Havvindmølle energi. Alle vores produktionsmaskiner samt al vores anden strømforbrug er derved 100% grøn (Vi er certificeret via Dong Energy). Dette er vi meget stolte af og glade for, da vi altid har været ked af vores store strømforbrug i forhold til miljøet. Vi jubler derfor nu hver eneste gang vi starter en af vores strømslugende maskiner.

Storformatprint

De maskiner vi benytter til storformatprint, er så milde at de ikke kræver udsugning jf. dansk lov. Blæktypen er en Eco solvent blæk, der ikke udskiller nogen form for gifte kemikalier før, under eller efter printningen.

Flere af vores leverandører til storformatprint arbejder heldigvis meget med miljøvenlig produktudvikling. Det betyder bl.a. at det er muligt at vælge pvc fri klisterfolier. Disse er desværre ikke lige så holdbare som traditionelle klisterfolier, da PVC giver en større holdbarhed. Du kan altid tage en snak med vores dygtige konsulenter og høre hvilken løsning der passer bedst til dit behov.

Tryksager

Tryksagerne bliver fremstillet på svanemærket papir hvor dette er muligt. Det er muligt at producere en del af tryksagerne CO2 neutralt, mod et mindre tillæg. Det er også muligt at få mange af tryksagerne FSC mærket (www.fsc.org) mod et mindre tillæg.

Tryk og gravering på Reklameartikler

Reklameartikler bliver altid trykt på maskiner der er beregnet til lige netop den valgte artikel. Det er meget moderne maskiner der benyttes og det sikrer at der bliver taget mest muligt hensyn til miljøet. Når det er muligt bliver reklameartiklerne trykt på de fabrikker der fremstiller selve varen (i Europa og Østen). Derved bliver trykket en integreret del af produktionen og der spares en transportgang fra Fremstillingsfabrikken og til trykkeriet.

Ved gravering forsættes filosofien om at bruge meget moderne maskiner for at højne effektiviteten, kvaliteten og minimere generne for miljøet.

Vi benytter flere forskellige former for graveringsmaskiner, så graveringsprocessen altid passer til selve varen.

Det sociale ansvar for nærmiljøet og vores ansatte

Vi tager det sociale ansvar meget alvorligt. Vores produktionsansatte kan bl.a. holde pauser efter behov, så de ikke står 7,5 time i samme stilling. Vores produktion er opbygget med sikkerheden for øje og vi har naturligvis en grøn Smiley fra arbejdstilsynet.

Vi har et tæt samarbejde med kommunen og hjælper med at afprøve arbejdsevnen for folk der har fysiske eller psykiske problemer. Det giver dem noget at stå op til, uden de behøver at frygte arbejdsdagen, da opgaverne er tilrettelagt ud fra hvad de kan klare. Kommunen betaler ikke for denne hjælp. Vi oplever til gengæld at det er meget givtigt rent menneskeligt.

Vi forsøger at skabe en hverdag så det er sjovt og behageligt at gå på arbejde, samt at arbejdet er foreneligt med privatlivet. Vi har derfor en meget fri flexordning, hvor de ansatte kan flekse efter behov, så længe det er foreneligt med arbejdsopgaverne.

Det er fuldt ud i orden at møde senere end normalt, hvis ens børn har behov for lidt længere tid ved morgenafleveringen end normalt. Det er også i orden at møde lidt senere i tilfælde af at man har sovet over sig, eller andre hændelser ved ens morgen besværliggøre det at møde til tiden.
Vi ser hellere at en ansat møder lidt senere, fremfor at have en stresset morgenstart derhjemme.

Der er hæve/sænkeborde til alle ansatte der har behov for at arbejde ved et skrivebord. Der bliver indkøbt speciel mus/tastatur eller andre hjælpemidler, hvis dette er muligt, såfremt en ansat har brug for det pga. deres ryg/arme/hænder. Ansatte med skrivebordsarbejde kan tage de nødvendige pauser til at lave strækøvelser eller bevæge sig rundt, så kroppen får mulighed for afveksling.
Ansatte bliver aldrig udstillet/straffet hvis der sker fejl. Vi ved at ingen laver fejl med vilje og derfor gælder det om at løse disse konstruktivt og se om det er muligt at undgå dem en anden gang. Der skal være plads til at fejle, for ellers bliver stemningen i hverdagen for nervøs og stresset.

En ansat har fuld frihed og ret til at sige hvis arbejdsbyrden er for stor. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive fundet en løsning, så personen bliver aflastet. Misser den ansatte nogle opgaver inden der findes en aflastning, er det ikke den ansattes skyld/problem. Det er derimod ledelsens skyld/problem at der ikke er fundet en aflastning hurtigt nok.

Sponsor politik

Det er desværre ikke muligt at støtte alle der henvender sig til os med deres spændende projekter. Vi har derfor valgt at vores primære støtte går til børne|cancer|fonden og div. arrangementer Kræftens Bekæmpelse arrangere. Derudover støtter vi nogle udvalgte projekter, som f.eks. Copenhagen Fashion Film Festival.

One Stop Promotion ApS. Søndervej 6. 4050 Skibby. Tlf.: 88 626 422. CVR: 39482142. Mail: salg@onestoppromotion.dk